• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

fbgckib3

fbgckib3

rodo gckib

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 r.


W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję
decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach
rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.
Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie
przesłana odrębnym komunikatem.

Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

covidusspisus

 

News