• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać

do dnia 17 grudnia 2021 roku do godziny 15:00 z adnotacją

„Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Gminy Parchowo”.

 

  • osobiście w zamkniętych kopertach:
    • w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie (pokój nr 28), ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo,
  • drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres:
    • Urząd Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo.

 

Nie ma możliwości wysyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Za termin złożenia dokumentów przesłanych pocztą tradycyjną uważa się datę wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej GCKiB Parchowo.

..:: Zarządzenie dostępne TU!::..

 

News