• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

modelarstwo

modraki

teatr

muzyka

plastyka

brzozaki

R E K L A M A

wirelandreklama

8 Sesja25 czerwca 2015r odbyła się sesja absolutoryjna w Gminie Parchowo. Po odczytaniu opinii RIO, która pozytywnie zaopiniowała plan budżetowy 14 radnych obecnych na sesji poparło wniosek o udzielenie absolutorium za 2014r,wójtowi Andrzejowi Dołebskiemu.

News