• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

www picto press

www picto press

www picto gallery

A A A

flaga

Koło Gospodyń Wiejskich w Jamnie otrzymało grant w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego „Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację zadań inwestycyjnych na obszarze LGD PDS” w wysokości 24.935 zł. na zakup wyposażenia w sprzęt, m.in. kuchnię gazową, okap, zmywarkę gastronomiczną, krzesła do świetlicy wiejskiej w Jamnie.

Całkowity koszt realizacji zadania, stanowiący sumę grantu i wkładu własnego wynosi 26.283,65 zł, kwota grantu, to 24.935 zł, natomiast wkład własny wynosi 1.347,79 zł. Ze środków otrzymanego grantu zakupiony zostanie sprzęt na doposażenie kuchni: Zlew dwukomorowy z szafką z drzwiami, zmywarka gastronomiczna, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, okap kuchenny, warnik do wody, termos. Na doposażenie pomieszczeń świetlicowych: krzesła, szafa, kronika.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 95 % sfinansowany w ramach projektu grantowego „Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację zadań inwestycyjnych na obszarze LGD PDS” .

 

logotyp

News