• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

www picto press

www picto press

www picto gallery

A A A

serowarGminny Ośrodek Kultury informuje, że w ramach programu „Tradycyjne Żywienie”w dniu 13-10-2015r. w WDK Gołczewo o godz.16.00 odbędzie się kurs "SEROWARSTWA".

Kurs zostanie przeprowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL .Każdy uczestnik kursu otrzyma Certyfikat uprawniający do sprzedaży okazjonalnej wykonanych przez siebie serów. Celem warsztatów jest pobudzenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania sposobów na małą przedsiębiorczość w oparciu o naturalne zasoby. Opłata za udział w warsztatach wynosi 20 zł od osoby.
Organizatorzy WDK, Gołczewo GOK Parchowo

News