• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

fbgckib3

fbgckib3

www picto press

www picto press

www picto gallery

rodo gckib

A A A

O puchar Wójta Gminy Parchowo Pana Andrzeja Dołębskiegi
i przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kurkowskiego
PARCHOWO LISTOPAD 2015r.

Termin: 15 Listopad 2015 r. godz. 13.00
Biuro turnieju czynne będzie od godz. 12.00
Zgłoszenia: GOK Parchowo w godzinach 10.00 do 16.00
Sklep p. Andrzeja Strojk w godz. od godz.6.00 do 21.00

Miejsce: GOK Parchowo ul. Kartuska 5, tel 59821 4458 lub 604119592
Uczestnicy turnieju, zgłoszenie i opłata zgodnie z regulaminem w dniu turnieju

I. Regulamin turnieju sportowej gry karcianej „66”

1. Turniej rozegrany zostanie -jedna runda do 66 – przegrani odpadają
2. Do każdej rundy przeprowadzone będzie losowanie miejsc przy
stoliku
3. Talia 24 kart złożona z asów, 10. króli, dam, waletów i 9.
4. Kolejność (wartość kart) w czasie gry od najsilniejszej: atu, as, 10.,
król, dama, walet i 9.
5. Nazewnictwo obowiązujące w grze:
• kolory – pik, kier, karo, trefl,
• odzywki – „nie mam”, „pas”,
• podwyższenie gry – czterokrotne - „kontra”, „rekontra”,
„jeszcze raz” do czterech razy. , „pytam”, „nie pytam”,
„gorsza”, „lepsza”, „dosyć”.
II. Zasady gry.
• liczba zawodników przy stole – 4. osoby, pierwszym
rozdającym jest zawodnik, który wylosował miejsce A.,
następnie B itd. zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
• w każdej grze obowiązuje zasada przebijania lub atu,
• licytacja – licytację rozpoczyna pierwszy gracz z lewej strony
rozdającego, w przypadku braku obrania atu, przekazuje tzw.
określenie (obranie) rodzaju gry swojemu partnerowi, czyli
zawodnikowi siedzącemu naprzeciwko, w przypadku gdy i on
nie dokona obrania gry, czyni to, odkryta w czwartym
rozdaniu, dalszy tok licytacji: po obraniu atu (koloru) – gracz
rozpoczynający grę ma dwa warianty – nie pyta i musi
samodzielnie w jednym ciągu gry zgromadzić „66” pkt., bądź pyta i tu może włączyć się do licytacji przeciwnik z kontrą lub
grać samodzielnie „gorszą” albo „lepszą”
• rekontrować możne zarówno rozpoczynający licytację jak i
jego współpartner zachowując kolejność zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• lewa (wziątka) zakryta nie może być ponownie odkryta
(obowiązuje ciche liczenie); każdy zawodnik bierze do siebie
swoją wziątkę, po to by można było łatwiej skontrolować
ewentualne pomyłki.
• Kara za złe liczenie lub ewentualną pomyłkę – maksymalna
przegrana w danym rozdaniu.

III. Punktacja turniejowa

- Gra zwykła: w jednym ciągu 3pkt. 6 pkt.12 pkt. 24 pkt. 48 pkt.
- gra „bez wody” 2 pkt. 4, 8, 16, 32
- gra „z wodą” 1 pkt. 2, 4, 8, 16
- gra bez pytania 6 pkt.12, 24, 48
- gorsza 6 pkt. 12, 24, 48
- lepsza 6 pkt. 12, 24, 48

IV. Klasyfikacja zawodników
• turniej przeprowadzony zostanie tylko w klasyfikacji
drużynowej
• dla ustalenia klasyfikacji przy każdym stoliku prowadzony
będzie zapis wyników – protokół zawodów, który pozwoli na
zsumowanie punktów wszystkich rozdań. Zapis protokołu
prowadzić będzie ustalony przez daną czwórkę zawodnik, po
zakończeniu rundy protokół musi być podpisany przez
wszystkich zawodników,

Sędzia główny turnieju p. Andrzej Strojk – w przypadku wątpliwości dotyczących rozgrywek, głos decydujący podejmuje sędzia główny.

V. Nagrody

Trzy najlepsze drużyny turnieju otrzymają
puchary ufundowane
przez

p. Andrzeja Dołębskiego Wójta Gminy – Parchowo
p. Andrzeja Kurkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Parchowo
p. Andrzeja Strojk – lokalnego przedsiębiorcy

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

News