• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

www picto press

www picto press

www picto gallery

A A A

IMG 3835 Copy13 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Parchowo, po obradach wszyscy radni i część sołtysów pojechała na drugą część sesji tzw. objazdowa. Pierwsza miejscowość, którą radni odwiedzili to Jamno a w niej oglądali nowo wybudowaną remizę strażacką, jeszcze bez wyposażenia ale skromny budynek pachniał świeżością. Kolejnym miejscem zwiedzania była świetlica w tej miejscowości. W żukówku radni zapoznali się z wnioskami właścicieli domów a sprawa dotyczyła zakupu gminnego pasa ziemi przed ich posesjami i przylegający do boiska. Radni zadecydują o kosztach wyceny i procederze zbycia. Okazały budynek sali wiejskiej wybudowany z bali drewnianych prezentuje się znakomicie, małym problemem jest jak zauważyli radni, brak pojemnika do składowania drewna i brak osoby chętnej do opalenia sali.
W Barnowie sołtys pan M. Stenka pokazał dużą dziurę, która stwarza zagrożenie dla pieszych.
Nowa Wieś ma nową szosę, która wybudowano w centrum wsi a radna E. Mielewczyk zasugerowała by utwardzić pobocza i wybudować co najmniej dwie zatoczki ( mijanki).
Energiczny sołtys z Bawernicy pokazał zrujnowany budynek, który nadaje się tylko do rozbiórki. Walący się obiekt znajduje się na terenie prywatnym i zaproponował aby porozumieć się z właścicielami odkupić ten teren, rozebrać budynek i przeznaczyć na boisko.
Sesję objazdową zakończono w Chośnicy w budynku po starej szkole, który jest w dobrym stanie ale co będzie z tym obiektem decyzja jednoznaczna nie zapadła.

News