• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

www picto press

www picto press

www picto gallery

A A A

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie kontynuuje swój udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka — wielki człowiek” . Do Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo dotarła właśnie przesyłka z kolejnymi wyprawkami czytelniczymi oraz materiałami promocyjnymi. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Dla każdego Małego Czytelnika, który weźmie udział w akcji, przygotowany jest specjalny pakiet zawierający kartę do przyklejania naklejek oraz dwie książki: książka dla przedszkolaka "Krasnal w Krzywej Czapce" Wojciecha Widłaka oraz broszura dla rodziców "Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece".

 

mk 02


Zasady udziału w projekcie są proste. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Nowością w tegorocznej kampanii są również wyprawki w wersji ukraińsko-polskiej. Mamy nadzieję, iż pomogą one dzieciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się z polskimi bibliotekami i literaturą.

 

Zapraszamy do biblioteki w Parchowie i Nakli oraz punktów w Gołczewie i Żukówku.

 

Celem projektu „Mała książka — wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji i edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj – poza udostępnianiem księgozbiorów – pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

 

Projekt finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

News