• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

www picto press

www picto press

www picto gallery

A A A
Projekt  „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamnie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Jamnie otrzymało grant w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego „Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację zadań inwestycyjnych na obszarze LGD PDS” w wysokości 24.935 zł. na zakup wyposażenia w sprzęt, m.in. kuchnię gazową, okap, zmywarkę gastronomiczną, krzesła do świetlicy wiejskiej w Jamnie.

Całkowity koszt realizacji zadania, stanowiący sumę grantu…

News